Trápí vás noha?

Trápí vás noha?

Co může být nejčastější příčinou problémů v oblasti nohy a kotníku? Chodidlo je čidlo (základna), které snímá povrch, po kterém se pohybujeme. Poskytuje mozku důležité informace pro vytvoření optimálního plánu posunu či zaujetí vzpřímeného držení těla. Následně se chodidlo podílí na samotné realizaci pohybu.

Noha je distálním (koncovým)  článkem  dolní končetiny  a skládá se z 26 kostí, 33 kloubů, 12 šlach, 18 svalů a 107 vazů. Impozantní architektonické dílo, které nám pomáhá orientovat se a vnímat terén. Dohromady tvoří promyšlený mechanismus se složitou stavbou. Lidské chodidlo tvoří čtyři funkční celky: pata, zánártí, nárt a články jednotlivých prstů. Noha plní dvě hlavní funkce, nese hmotnost těla a zároveň umožňuje přesun této hmotnosti – chůzi (lokomoci). Každý krok začíná jako pružná, flexibilní a přizpůsobivá struktura a končí jako pevná páka.

Pokud vnímáte bolest jdoucí z plosky, je dobré vypozorovat, zda-li se potíže zhoršují při chůzi, stoji na špičkách, došlapu na patu, chůzi do schodů, běhu a podobně. Může to znamenat chronické přetížení a zánět „nožní povázky“. Neměli bychom opomenout i možné přenesení bolesti v rámci pohybového aparátu (noha, koleno, kyčel, páteř). Vypozorováním zhoršujících se příznaků, je možné lokalizovat místo problému a zacílit tak včasnější rehabilitaci, popřípadě jinou terapii.

Nejčastější problémy v oblasti plosky nohy a kotníku:

Patní ostruha se projevuje bolestí paty a jejího okolí. Ostruha vzniká jako kompenzační mechanismus organismu na přetížení. Dochází k růstu kostěného výrůstku v oblasti patní kosti v plosce nohy.

Vbočený palec je velmi častým ortopedickým onemocněním a na jeho vzniku se podílejí vrozené predispozice (častěji jím trpí ženy), plochonoží, nošení nevhodné obuvi a v neposlední řadě dlouhá statická zátěž.

Nestabilita kotníku – podvrtnutí hlezna patří vůbec k nejčastějšímu poranění pohybového aparátu. Dochází k němu zejména při násilném obrácení nohy. Při chronické nestabilitě dochází k poškození vazů, chrupavky a až k možnému vzniku artrózy v oblasti hlezna.

Zánět Achillovy šlachy – Achillova šlacha je největší šlachou v lidském těle a k jejímu zánětu, až možné ruptuře nejčastěji dochází v důsledku jejího dlouhodobého přetěžování či neúměrné nárazové aktivitě.

V neposlední řadě nás mohou trápit problémy s klenbou nohy. Rozeznáváme příčnou a podélnou klenbu, která funguje jako tlumič při dopadu a pružina při odrazu. Pomáhá nám rozložit váhu a chránit měkké tkáně chodidla – cévy a nervy.

Klidové bolesti nohy mohou být i příznakem celkového onemocnění jako je cukrovka, nebo ischemická choroba dolních končetin.

Autoři: Bc. Veronika Malá, Bc. Hana Hromadová

Odborný garant: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Zdroje:

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 
2009. 1. vyd., Praha: Galén, ISBN 978-80-7262-657-1.

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_klenba.php

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/plocha-noha

http://www.zdenekfaltus.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600747&id=1001&n=hallux-valgus&p1=1002

http://www.dostry.cz/podrobne/potize_ostruha.htm

https://www.ortopedienohy.cz/chronicka-nestabilita-hlezna

 

29. 4. 2018


Zpět