O kyčelním kloubu

O kyčelním kloubu

Kyčel je kulovitý kloub, který nám svou konstitucí umožňuje velký rozsah pohybu během denních aktivit (chůze, sezení, ohýbání, zdolávání schodů atd.). Je to jeden z největších kloubů v těle, a proto je důležitá jeho správná funkce.

Anatomicky je kyčelní kloub (art. coxae) spojením kosti stehenní(femur) a kosti pánevní (pelvis). Stabilizaci kyčle zajišťuje silné kloubní pouzdro (statická stabilizace) a svalový plášť (dynamická stabilizace). Důležitými svaly při stání a chůzi jsou zejména hýžďové svaly, iliopsoas a hamstringy. Po přední a zadní straně kloubu probíhají důležité nervy. Po přední ploše kyčelního kloubu probíhají cévy zásobující celou dolní končetinu.

Kyčelní kloub má největší sklon k výskytu artrózy (koxartroźy). Jde o degenerativní postižení hyalinní chrupavky, které vzniká zpravidla dlouhodobým přetěžováním. Projevuje se nejčastěji bolestmi při pohybu a omezováním rozsahu pohybu. Dělí se na fázi akutní a fázi remise. Artróza kyčle postihuje přes 10% populace, ve vyšší věku se vyskytuje až u 80 % populace.

Kromě artrózy se setkáváme také s koxitidou neboli zánětem kyčelního kloubu, která často doprovází artrózu jakožto druhotná komplikace.

Dalším častým problémem v oblasti kyčle je vrozená vývojová dysplazie kyčelní. Jedná se tedy o vrozenou vadu, která vzniká již v průběhu těhotenství nebo během ontogenetického vývoje. Projevuje se obvykle různým stupněm nestability kyčelních kloubů a posléze také bolestí.

Mezi další poruchy je možno zařadit svalovou nerovnováhu v oblasti kyčelního kloubu, často v podobě zkrácení m.iliopsoas, což vede k překlopení pánve vpřed (spolu se zkrácenými svaly podél páteře v bederní oblasti a oslabenými břišními svaly).

Autoři: Bc. Kateřina Doleželová, Bc. Iveta Marešová

Odborný garant: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Zdroje

http://www.surgalclinic.cz/index.php?pg=spektrum-vykonu--ortopedie--endoproteza-kycelni-kloub

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/pages/03-funkcni-poruchy-text.html#fp

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/artroza-kycelniho-kloubu-coxartroza

http://www.houstonmethodist.org/orthopedics/where-does-it-hurt/hip/hip-anatomy/

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk_stehno_kycelni.php

http://www.ortopedieolomouc.cz/kycel

29. 4. 2018


Zpět