Jak ustát den v kuchyni

Jak ustát den v kuchyni

Často musíme strávit den, či poměrně velkou část dne v kuchyni. Je možné i tady myslet, kromě přípravy jídla, na svá záda? Nebo si dokonce u vaření zacvičit?

Ideální, ač často již nereálné, je dopřát si v kuchyni odpovídající výšku pracovní plochy. Na to je dobré pamatovat např. při přestavbě domu, nebo zařizování nového bytu apod. Pracovní plocha by měla být tak vysoko, abyste se nemuseli při práci na ní hrbit v oblasti hrudní páteře a mohli uvolnit ramena. Pokud to není možné, přizpůsobte výšce pracovní plochy své tělo. Je-li pracovní plocha vysoko, můžete se povolit v kolenou a kyčlích a mírně se rozkročit. Vhodné je také nakročit si jednu nohu mírně vpřed – budete se méně prohýbat v zádech. Zvolíte-li tuto variantu, je dobré nakročení nohou v pravidelných intervalech střídat, abyste nezatěžovali jednu nohu víc. Můžete si také pořídit vysokou stoličku, na kterou si u pracovní plochy chvílemi sednete.

Když musíte stát po delší dobu na jednom místě při jednotvárné činnosti, můžete přenášet zatížení z jedné nohy na druhou. Člověk to často dělá automaticky, uděláte-li si z toho cvičení, získáte navíc ještě lepší vnímání z oblasti plosek, tedy vědomé cvičení.

Střídejte pracovní polohy. Činnosti, které je možné dělat v sedu, přesuňte ke kuchyňskému stolu. Sed také není ideální poloha, ale pro pohybový systém je důležitá možnost změny polohy.

Uvolněte ramena. Při držení nádobí nebo obsluze kuchyňských spotřebičů často zbytečně zapojujeme svaly zvedající ramena směrem k uším, ty jsou pak více bolestivé. Stačí si několikrát za den uvědomit, zda jsou ramena uvolněná. Časem si tělo o tuto příjemnou úlevu „samo řekne“ a ramena začnete uvolňovat automaticky. Pokud chcete uvolnění ramen podpořit více, můžete si na dvířka nad pracovní plochou nalepit lístek s nápisem „ramena“, nebo si uvolnění ramen v představě spojit s určitým místem v kuchyni – vždy když se na něj podíváte, vybaví se vám, že máte ramena uvolnit, takto může fungovat houbička na mytí nádobí nebo např. utěrka.

Zkuste zařadit některá uvedená jednoduchá doporučení do své kuchyně a budete se v ní cítit ještě lépe.

 

Autor: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

23. 11. 2018


Zpět