Jak si správně sednout

Jak si správně sednout

Sed je z biomechanického hlediska pro lidské tělo velmi nevýhodná poloha, což na druhou stranu platí téměř pro každou polohu lidského těla, kterou dlouho nezměníme. Správný sed je „aktivní sed“ a co se pod tímto souslovím skrývá?

Přestože si můžeme popsat ten nejsprávnější sed, pokud takto budeme sedět dlouho, svaly a ostatní součásti pohybové soustavy budou stejně přetěžovány. Nicméně v dnešní době najdeme mnoho profesí a situací, kdy se dlouhodobému sedu nevyhneme, co s tím?

Pokud s činností vsedě právě začínáte, nebo ji chcete využít jako cvičební polohu, postupujte následovně:

Sedněte si na sedací hrboly, když si dáte vsedě ruce pod hýždě, dobře je ucítíte jako dva tvrdé hrboly. Dejte kolena od sebe minimálně na šířku boků, ale klidně i víc, úhel mezi stehny může být až 90 stupňů. Chodidla směřují malinko do stran, ale jen tak, aby se vaše kotníky nepropadaly směrem dovnitř. Poté si představte, že máte vpředu na hrudníku připnutou např. medaili, nebo pěknou ozdobu a chcete se s ní trochu pochlubit, čímž způsobíte narovnání hrudní i bederní páteře. Tento pohyb nepřehánějte, neměli byste cítit nepříjemné napětí v oblasti bederní páteře. Celá páteř je narovnaná, ale není prohnutá, což bývá častou chybou. Celkově byste měli cítit, že kromě sedacích hrbolů je váha vašeho těla rozložená také na chodidla. Zkontrolujte si, zda nemáte stažené břišní svaly, případně je uvolněte. Není jednoduché uvolnit břišní svaly a přesto neztratit dosaženou pozici těla, může to být pro vás už takové první malé cvičení vsedě. V této poloze povolte ramena.

Tedy, pokud budete v této poloze déle než hodinu, určitě ucítíte přetížení některých svalů, tomu nelze zabránit jinak, než častou změnou polohy. Proto je dobré alespoň jednou za hodinu vstát a projít se.

Pokud je to možné umístěte si některou z pomůcek, které při práci potřebuje na druhý konec místnosti, abyste museli vstát a projít se.

Často si necháváme úkoly, které se pojí se vstáváním ze sedu na stejný čas. Výhodnější, pro pohybový systém, je si tyto činnosti rozvrhnout během dne a vstávat častěji než na delší dobu. Obecně na každou hodinu sezení připadá minimálně 5 minut chůze.

„Správný sed“ můžete v průběhu dne využít jako odpočinkovou pozici. Obvykle po pár desítkách minut zjistíte, že sedíte zaboření do židle, vyhrbení, neopíráte se o nohy a tělo se začne hlásit o změnu, v takovou chvíli zkuste polohu změnit do „správného sedu“.

Výše popsaný sed by měl být také výchozím pro cvičení vsedě.

7. 9. 2017


Zpět