Využití dechu při cvičení

Využití dechu při cvičení

Pacienti se často při cvičení ptají, jak mají dýchat, kdy se nadechnout, kdy vydechnout? Doporučení se mezi autory liší, jak to tedy vlastně je.

Dech je velmi komplexní stereotyp, který nám umožňuje přežít. Má proto v našem těle jednu z absolutních priorit. Proto je někdy těžké do něj vstoupit a modifikovat jej. Na začátku cvičení je nejdůležitější dech nezadržovat, dýchat tak, jak vám vaše tělo velí, že potřebuje. Zpočátku nejsou cviky ve vašem mozku zautomatizovány a musíte na ně soustředit téměř celou svou pozornost. Modifikovat dech dá práci a zpočátku by vám to odvádělo pozornost od správného provedení cviku. V průběhu cvičení si jen zkontrolujte, zda dýcháte. Může se také stát, že budete mít při cvičení stabilizačního systému páteře pocit omezeného dechu. Je to normální pocit, protože zde pracujete s masivnějším zapojením bránice, hlavního dechového svalu. Ale buďte klidní, tento pocit se v průběhu opakovaného cvičení upraví.

Dech je možno využít k relaxaci i ke stimulaci a to záleží na mnoha úhlech pohledu. Jedním z nich je načasování nádechu a výdechu. Může se stát, že stejný cvik s opačným využitím dechu má zcela jiný účinek.

Zásadní je využití dechu u onemocnění dýchacího systému a také u lidí, kteří dech využívají při své profesi, např. zpěváci, hudebníci při hře na dechové nástroje, ale také pedagogové či profesionální řečníci.

Jak je patrné, je dech mocným terapeutickým nástrojem, ale není jednoduché ho správně modelovat. Ze začátku si s tím nelamte hlavu a jen dech nezadržujte. Současně není dobré dech výrazně prohlubovat, můžete si tak navodit nepříjemný stav točení hlavy či dechové tísně. Prostě jen nezadržujte dech a uvolněte se.

20. 9. 2017


Zpět