Kyčel

Kyčelní kloub je kulový kloub s hlubokou jamkou a silnými a pevnými vazy. Je tvořen hlavicí stehenní kosti a jamkou, která je na pánvi. Z biomechanického hlediska se jedná o nosný kloub. Z hlediska funkčního úzce souvisí s oblasti bederní páteře, proto příčina bolestí v oblasti bederní páteře je často v kyčelním kloubu a naopak.

Mezi nejčastější onemocnění pohybového systému v této oblasti patří:

  • Artróza kyčelního kloubu – projevuje se chronickými bolestmi kyčle a omezením hybnosti.
  • Vrozená vývojová vada kyčelního kloubu – není onemocněním v pravém slova smyslu, jedná se o vrozenou změnu postavení v kyčelním kloubu, která neumožňuje optimální postavení kyčelního kloubu pro jeho funkci a tím často způsobí předčasnou artrózu kyčelního kloubu.

Cvičení pro oblast kyčelních kloubů

Kyčel

Zdroj: Netter, H.N. Anatomický atlas člověka, překlad 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005.