Kolenní kloub a jeho poruchy

Kolenní kloub a jeho poruchy

Kolenní kloub je z hlediska anatomie a funkčnosti velmi komplikovaným kloubem lidského těla. Je to komplex složený z mnoha komponentů, které jej činí náchylným vůči různým zraněním a poruchám. Koleno je mezičlánkem kyčle a nohy, proto problémy kolene pramení často z nesprávné funkce struktur nad či pod kolenem. Složení kolenního kloubu lze rozdělit na tyto hlavní složky - kosti, chrupavka, vazy, menisky a šlachy.

Tři kosti se podílejí na formování kolenního kloubu. Jsou to: femur (kost stehenní), tibia (kost holenní) a specifická čéška (patella). Funkcí kloubní chrupavky je pokrývat hybné struktury uvnitř kolene, čímž se zasluhuje o hladký a bezbolestný pohyb v kloubu. Kosti jsou k sobě připevněny také vazy, přičemž hlavní kolenní vazy jsou čtyři vazy a působí jako silná lana, která se zasluhují o stabilitu kolene. Na stabilitě kolene se také podílí menisky, což jsou křehké vazivové ploténky, které jsou uloženy mezi kloubními plochami stehenní a holenní kosti. Za spojení svalů a kostí zodpovídají šlachy.

Častým problémem kolenního kloubu je artróza, ke které dochází když je chrupavka při stálém opotřebovávání nadměrně přetěžována a špatně vyživována. Obecně jsou artrózou nejvíce postižené klouby nesoucí velkou váhu, tedy kolena a kyčle. Další poruchou kolenního kloubu jsou vazivová poranění – přední zkřížené vazy bývají často poraněny při sportovních aktivitách, a to především prudkými změnami směru pohybu.

Pokud dojde k tomu, že se jedna z kostí KK částečně či kompletně posune mimo fyziologické postavení, hovoří se o dislokaci. Ta může být způsobena abnormalitou ve struktuře kolene nebo také pádem či úrazem. Pokud se jedná o problémy s menisky nejčastěji je to v souvislosti s meniskem vnitřním (mediálním). V kolenním kloubu může také docházet ke svalové nesouhře (dysbalanci). Jedná se o nerovnováhu mezi svaly přední a zadní strany stehna. Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu jsou nejčastěji způsobeny traumaty, kdy na kloub působí velká energie např. pády z výšky apod.

Ochranu kolenního kloubu zajišťuje nejen dobrá funkce svalového „korzetu“, ale také šetření jednotlivých struktur kolene správným pohybem. Vhodný způsob výživy, který mimo jiné souvisí také s optimální tělesnou hmotností, a nepřetěžování kolen jsou také nezanedbatelnou součástí prevence poruch a onemocnění kolenního kloubu. Nezapře se ani genetika či poruchy vývoje v dětství, jejichž následkem mohou mít kolena jiný tvar nebo vybočení.

 

Autoři: Bc. Kateřina Jenčíková, Bc. Dominik Puda

Odborný garant: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

 

Zdroje:

Engel-Korus D.(2004). Kolena – cvičením proti bolestem. Mnichov.

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/common-knee-injuries/

http://www.orthes.cz/index.php?module=page&record=37

http://www.dostry.cz/podrobne/potize_poraneni_menisku.htm

http://www.houstonmethodist.org/orthopedics/where-does-it-hurt/knee/knee-anatomy/

http://medicina.ronnie.cz/c-26845-fyzioterapeut-radi-koleno-i-co-byste-meli-vedet.html

 

15. 4. 2018


Zpět