Když bolí rameno

Když bolí rameno

Ramenní kloub, je kulovitý kloub spojující pažní kost (humerus) s pletencem horní kon­četiny – lopatkou (scapula). Pouzdro ramenního kloubu je volné, dlouhé a méně svalově a vazivově zajištěné na přední straně. Pouzdro se upíná na krček kloubní jamky. Zesilují jej šlachy svalů, které prochází kolem kloubu.

Syndrom bolestivého ramene je skupinou postižení ramenního kloubu. Projevuje se bolestí v oblasti ramene a je často spojený s omezením hybnosti ramene. Postiženy jsou různé struktury v oblasti ramenního pletence, např. svaly, šlachy, burzy a vazy. Nejčastější poruchy v oblasti ramene jsou nestabilita ramene, ruptura rotátorové manžety, entezopatie, zmrzlé rameno, poranění šlach nebo v oblasti lopatky její chybná stabilizace. Nejčastější příčinou vzniku těchto projevů jsou špatné pohybové stereotypy nebo silný náraz s nebo i bez zlomenin kostí ramenního kloubu.

Stabilita ramenního kloubu je zajištěna předev­ším svaly. Jeho nestabilitu způsobuje snížená pevnost vazů, profesní zátěž, posttraumatická porucha (např. pád na nataženo ruku i bez zlomeniny). Nejčastější následek nestability ramene je vykloubení ramenního kloubu a chronické bolesti v rameni.

Rotátorová manžeta je tvořena úponem 4 svalů na hlavici kosti pažní. Jejím účelem je stabilizace hlavice v kloubní jamce.

Onemocnění šlach z přetížení – entezopatie. Funkcí šlachy je absorbovat náhlý náraz a tím limitovat poškození svalu jeho přetížením, a dále propriocepce – vnímání a signalizace změn ze šlachy do centrálního nervového systému.

Zmrzlé rameno je porucha, při které není pacient schopný ramenem hýbat. Rehabilitace je obvykle dlouhodobá a nezřídka trvá i rok.

Bolest ramene a jeho poruchy mohou trvat velmi dlouho i za kvalitní rehabilitační péče, vyžadují tedy také trpělivý aktivní přístup pacienta a dobrou spolupráci s fyzioterapeutem, která se později vyplatí a je odměněna návratem převážně plné hybnosti v ramenním pletenci a obnovenou funkcí.

 

Zpracovala: Bc. Katarína Baniariová

Odborný garant: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

 

Zdroje:

HORÁČKOVÁ, Ladislava, 2009. Anatomie pro antropology I. Pohybový systém (Panoráma 34). 2009th vyd. Brno: CERM. ISBN 978-80-7204-558-7.

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/hk_paze_rameno.php

http://www.zdenekfaltus.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600747&id_ktg=1005&n=ramenni%2Dkloub&p1=1022

http://www.dostry.cz/podrobne/potize_rameno2.htm

http://www.zdenekfaltus.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600747&id=1014&n=entezopatie%2Donemocneni%2Dslach%2Dz%2Dnbsp%2Dpretizeni&p1=1022

22. 4. 2018


Zpět