Hrudní páteř

Hrudní páteř tvoří spolu se žebry a hrudní kostí hrudní koš. Toto uspořádání omezuje pohyblivost hrudní páteře, zejména do rotace. Skládá se z dvanácti obratlů, které se označují písmeny „Th“ a čísly 1–12, číslováno od hlavy směrem dolů. Postavení hrudní páteře je pro správné držení těla zásadní, umožňuje správný stereotyp dýchání a také tvoří stabilizační zázemí pro práci ruky.

Mezi nejčastější onemocnění pohybového systému v této oblasti patří:

  • Blokáda žeber – projevuje se obvykle bolestí v průběhu žebra, často při nádechu či pokusu o rotaci trupu.
  • Přenesené bolesti – vzhledem k tomu, že hrudní koš tvoří ochranu pro řadu vnitřních orgánů, mohou být bolesti v této oblasti vyjádřením poruchy jiného systému, např. srdečně-cévního nebo dýchacího. Proto je při těchto potížích na místě nejdříve poruchy z jiných příčin vyloučit.

Méně často se zde vyskytují výhřezy meziobratlových plotének.

Cvičební jednotka pro stabilizaci trupu – cvičení vleže

Cvičební jednotka pro stabilizaci trupu – cvičení vkleče, vsedě a vstoje

Hrudní páteř

Zdroj: Netter, H.N. Anatomický atlas člověka, překlad 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005.