Cvičební jednotka pro stabilizaci trupu – cvičení vkleče, vsedě a vstoje

1. cvičební poloha vkleče „na čtyřech“

 

2. cvičební poloha vkleče „na čtyřech“ – pomůcky

3. cvičení vkleče na čtyřech

4. úlevová poloha v sedu na patách

5. cvičební poloha vsedě

6. uvolnění bederní páteře vsedě do předklonu

7. rotace trupu vsedě

8. protažení v oblasti trupu – okénko

9. cvičební poloha vstoje

10. cvičení vstoje „strom ve větru“