Cvičební polohy - ZDRAWEB

Cvičební polohy

Cvičební poloha vleže na zádech

Cvičební poloha vkleče „na čtyřech“

Poloha a základní cvik vleže na boku

Cvičební poloha vsedě

Cvičební poloha vstoje