Cvičení pro oblast kolenních kloubů

1. procvičení kotníků

2. vytažení nohou od pasu

3. propnutí v kolenou vleže na zádech

4. kontrola pohybu dolní končetiny

5. přitažení kolene k břichu

6. tlačení nohy do podložky

7. zvedání pánve od podložky

8. střídavé propnutí dolní končetiny

9. střídavé propnutí dolní končetiny – vyšší obtížnost

10. propnutí v kolenou vleže na břiše

11. ohnutí v koleni vleže na břiše

12. cvičební poloha vstoje

13. cvičení vstoje – výpady

14. stabilizace kloubů dolní končetiny vstoje