Cvičení pro oblast loketních kloubů

1. vytažení rukou z ramen

2. rozcvičení ramenních pletenců kruhy

3. stabilizace ramenních pletenců vleže na zádech

4. tlačení loktů do podložky

5. cvičení s tyčí vleže na zádech

6. dechová cvičení vleže na břiše

7. poloha a základní cvik vleže na boku

8. stabilizace ramenních pletenců v opoře o stůl

9. cvičební poloha vsedě

10. cvičení vsedě s tyčí