Cvičení pro oblast zápěstí

1. vytažení rukou z ramen

2. rozcvičení ramenních pletenců kruhy

3. stabilizace ramenních pletenců vleže na zádech

4. cvičení s tyčí vleže na zádech

5. stabilizace ramenních pletenců v opoře o stůl

6. cvičební poloha vsedě

7. cvičení vsedě s tyčí